IK Dječija knjiga Sarajevo

Dječija knjiga je firma-kćerka Izdavačke kuće Bosanska riječ Sarajevo. Za razliku od Bosanske riječi, bavi se isključivo izdanjima za djecu: slikovnice, lektire, udžbenici za osnovnu školu…

Cilj Dječije knjige je prvenstveno afirmacija domaćeg književnog stvaralaštva za djecu te unapređenje udžbeničke produkcije. Zato posebnu pažnju posvećuje izboru autora i radu s njima – to su najbolji autori koji se danas u Bosni i Hercegovini mogu naći. 

Također, IK Dječija knjiga drži i do saradnje sa prosvjetnim radnicima, ali i sa roditeljima, jer jedino zajedno možemo stvoriti i njegovati kulturu čitanja kod djece.

Knjige za djecu su jedan od najučinkovitijih i najsigurnijih puteva da se dopre do dječije duše, da se probudi dječija mašta, razvije ličnost i obogati rječnik djeteta.

Vodeći računa da je knjiga koju dijete čita u funkciji njegovog intelektualnog, moralnog, radnog ali i estetskog odgoja, IK Dječija knjiga s posebnom pažnjom bira autore, ali i ilustratore, čiji je značaj u susretu sa knjigom od velikog značaja, naročito kod najmanjih čitalaca.