Dešavanja

Ulaganje u znanje - najbolja investicija!

Kultura je ono po čemu se jedan narod i jedna država prepoznaju, i to je svakom kulturnom čovjeku jasno. Međutim, u društvima kao što je bosanskohercegovačko kultura je uvijek „višak“ i za nju nema novca – gase se institucije kulture i mnoge tradicionalne kulturne manifestacije su pod upitnikom.
Posebno je teška situacija s knjigom.
Škole nemaju dovoljno knjiga u svojim bibliotekama, roditelji nemaju novca da ih kupuju djeci, i djeca – iako bi željela – nemaju šta čitati. A čitanje je – učenje, budućnost! Postoje i oni koji imaju novac, ali takvi imaju i sve ostalo pa im knjige „nisu ni potrebne“.

Vjerujemo da vam je poznato s kakvim se teškoćama bore nastavnici u školama da bi realizirali Nastavni plan i program: nema dovoljno nastavnih sredstava, kabineti su neopremljeni, sve češće nedostaje čak i kreda, a više nije novost da u pojedinim školama nema grijanja... Da bi realizirali pojedine nastavne jedinice, nastavnici o svom trošku kopiraju testove i druge materijale za učenike jer im škola ne može platiti kopiranje zbog opšte besparice – a što se tiče knjiga za lektiru, to je posljednja stvar kojoj škola može posvetiti pažnju jer u budžetima opština i kantona nema sredstava za tu svrhu.
U takvim okolnostima nastavnici obrađuju s učenicima ona djela koja imaju u biblioteci a ne ona koja su propisana Programom. Obilazeći škole, uvjerili smo se da u bibliotekama ima i knjiga starih po 40 godina, koje su pocijepane i zalijepljene, a veliko je pitanje da li su djeca – čitaoci zdravstveno ugroženi zbog bakterija i gljivica koje su se nakupile na knjigama zbog višedecenijske upotrebe.
Znamo da je ulaganje u znanje najbolja investicija, zato smo pokušali, i u konačnici uspjeli, olakšati nabavku lektire za nekoliko osnovnih škola.
Zahvaljujući pomoći prijatelja, članova grupe Nogolopta, uspjeli smo osigurati novac i pokloniti knjige u čak 11 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini, ali i Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Sarajevu.
Situacija u svim školskim bibliotekama je uglavnom ista, knjige su jako stare (i po 40 godina!) i nema ih dovoljno, a Dječija knjiga je odlučila da u ovoj akciji opremi biblioteke u područnim školama i gradskim školama koje stoje najlošije s lektirom.
Prva adresa je bila u Novoj kasabi, u Republici Srpskoj, gdje nastavu pohađaju učenici iz Konjević polja (koji nemaju mogućnost pohađati nastavu na maternjem, bosanskom jeziku), a nakon toga su knjige „otišle“ u Kozarac, Prijedor, Bugojno, Sanski Most, Donji Vakuf, Živinice, Tuzlu, Goražde i u Dom za djecu bez roditeljskog staranja.
Radost na licima djece, ali i zahvalnost nastavnika su dovoljna potvrda da je ova akcija bila odlična i da je treba nastaviti. I biće nastavljena!