MATEMATIKA 6

Šefket Arslanagić

Kategorije: Udžbenici  Udžbenici od 1. do 9. razreda 

Jezik: B/H/S jezik

Broj stranica: 304

Format: 20,00 x 24,00

Povez: Meki

Težina: 0.60 kg

ISBN: 9789958260520

Cijena: 12.00 KM

MATEMATIKA 6

ŠEFKET ARSLANAGIĆ - DRAGOLJUB MILOŠEVIĆ

"Imajte povjerenja u sebe, pa ćete uspjeti" (J. V. Gete)

Ovaj udžbenik smo napisali prema propisanom Nastavnom programu za 6. razred devetogodišnje osnovne škole, a izlaganje smo prilagodili baš vama, da što lakše učite. On će vam omogućiti da postupno otkrivate matematičke tajne i shvatite neke pojave i odnose u realnom svijetu. Lekciju ćete lako naučiti ako pažljivo proučavate objašnjenja i primjere sa rješenjima, te rješavate zadatke koji su vama namijenjeni. Pri kraju svake lekcije imate kontrolna pitanja, na osnovu kojih možete i sami procijeniti da li ste uspiješno usvojili gradivo te lekcije. Također, tu su i zadaci za domaći rad. Naša je preporuka da te zadatke redovno rješavate, jer oni sa zadacima u lekciji čine cjelinu.

Želimo vam uspješno učenje matematike.