Adisa Bijedić

Adisa Bijedić, inžinjer tehničkih znanosti i magistrant na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Objavila više stručnih radova. Živi u Sarajevu.