Alma Pobrić

Rođena i školovala se u Sarajevu (Prva gimnazija i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu). Postdiplomsko obrazovanje stekla u Sarajevu i Kairu (Egipat). Magistar Demografije. Doktorski studij pohađala na Paris IV-Sorbonne Universite (Francuska) i Kingston University (Velika Britanija). Stekla diplomu doktora nauka na Kingston University. Radi kao docentica za oblast Drštvene geografije na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.
Autorica je i koautorica nekoliko udžbenika geografije za osnovnu školu.

Knjige Autora