Azra Rožajac

Azra Rožajac (Sarajevo, 1968) osnovnu i Srednju medicinsku školu završila je u Sarajevu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu1996. godine. Iste godine je počela raditi kao profesor mikrobiologije i parazitologije u tadašnjoj Srednjoj školi za medicinske sestre-tehničare, koja je kasnije promijenila ime u Srednja medicinska škola Jezero. Već od školske 1997- 1998. g. počela je predavati Anatomiju i fiziologiju čovjeka, ali i druge medicinske predmete.
U toku dugogodišnjeg rada u prosvjeti prisustvovala je i aktivno učestvovala na mnogobrojnim seminarima i stručnim usavršavanjima. Bila je i koordinator za obuku prve grupe njegovatelja / njegovateljica u Kantonu Sarajevo.

Knjige Autora