Derviš Sušić

Derviš Sušić rođen je 3 juna 1925. godine u Vlasenici, gdje je završio osnovnu školu. U Tuzli završava gimnaziju, a učiteljsku školu u Sarajevu. Godine 1941. primljen je u SKOJ (Savez komunističke omladine Jugoslavije), a početkom 1942. godine postaje borac I proleterske brigade. Nakon drugog svjetskog rata bio je omladinski rukovodilac, potom učitelj i novinar.
Od 1949. do 1951. urednik je Oslobođenja, a zatim prelazi u Tuzlu gdje radi kao referent za kulturu i narodno prosvjećivanje, potom kao upravnik Gradske biblioteke, nakon čega se vraća u Sarajevo i radi kao savjetnik u CK SKBiH (Centralni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine).
Sušić je dobitnik brojnih priznanja za svoja djela. Među najpoznatija djela se ubrajaju: Uhode, Pobune, Hodža Strah, Veliki vezir, Nevakat…

Knjige Autora