Džonatan Svift

Džonatan Svift je rođen 1667. godine u Dablinu, u Irskoj. Otac mu je umro iste godine kada se on rodio. Odrastao bez oca, pored majke koja se o njemu malo brinula, Svift je cijelu mladost proživio u zavisnosti od imućnih rođaka i majčinih prijatelja. Stric Godvin Svift, koji se starao o njegovom školovanju, nije bio naročito darežljiv, a ni imućni Vilijem Templ, kod koga je Svift bio više godina u službi, nije u početku umio da osijeni pravu vrijednost svoga sekretara. Ipak u kući vrlo kulturnog i obrazovanog Templa Svift je imao prilike da se bolje upozna sa književnošću toga doba. Čitajući neumorno i sa ljubavlju, mladi Svift je nadoknadio sve što je propustio učiniti za vrijeme redovnog školovanja. U to vrijeme on počinje i sam pisati, najprije pjesme, a zatim i prozna djela. Pored ostalog, u to vrijeme napisao je i svoja dva poznata djela: Priču o buretu i Bitku knjiga.
Početkom osamnaestog vijeka Svift je svojim prvim tekstovima ušao u političku borbu i u njoj je ostao do kraja života.

Knjige Autora