Nedžad Ibrišimović

Nedžad Ibrišimović je rođen 1940. godine u Sarajevu. Osnovnu školu je završio u Žepču, a Srednju školu za primjenjene umjetnosti u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je završio studij filozofije. Bavio se i kiparstvom, te je u periodu od 1982. do 2000. imao desetak samostalnih izložbi.
Najznačajnija djela su mu: Zlatni most, Ugursuz, Karabeg, Glas koji je pukao o Egidiju, Zmaj od Bosne, Braća i veziri, Knjiga Adema Kahrimana, Vječnik …
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, a djela su mu prevedena na: engleski, njemački, španski, češki, arapski, turski i albanski jezik.
Umro je u Sarajevu 2011. godine.