Nedžada Čabaradvić-Alispahić

Nedžada Čabaradvić-Alispahić (Zenica, 1987) osnovnu i Srednju medicinsku školu završila je u Zenici, magistrirala na Univerzitetu u Zenici i stekla zvanje magistra zdravstvene njege i menadžmenta (tema magistarskog rada iz predmeta Medicinska biohemija sa osnovama molekularne biologije: „Korelacija C-reaktivnog proteina s diferencijalnom krvnom slikom kao pokazatelj akutnih respiratornih stanja u predškolskom dobu“). Kao profesor praktične nastave, radi od 2012. godine u Sarajevu i Zenici. Objavila je naučno djelo Cloning and moral dilemma of the XXI century (Znakovi vremena, Sarajevo). Učestvovala je na mnogobrojnim seminarima i edukacijama: Internacionalni naučni simpozij „Fetalna medicina: od Leonarda Da Vincija do danas“, ANUBiH Sarajevo, Odjeljenje medicinskih nauka; XIV ljetna pedijatrijska škola Sarajevo; Prva internacionalna škola fetalne ehokardiografije, Sigurnost hrane – procjena rizika i dr.). Položila je stručni ispit i stekla pravo na samostalan odgojno-obrazovni rad.