Šimo Ešić

Šimo Ešić, rođen 6. 2. 1954. godine u Brezama kod Tuzle. Završio je studij jezika i književnosti 1976. godine, a u književnosti se javlja 1969. godine prvom zbirkom pjesama Zdravica na kraju djetinjstva. Zatim slijede:

Enci menci na kamenci (sa I. V. Rorić), 1970.
Vezena torbica, 1973, 1997, 1999, 2004, 2006, 2007. i 2008.
Razglednice grada, 1974. (sa S. Jankovićem)
Rudarev kućerak, 1979, 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1995, 2011.
Pola igra, pola zbilja, 1980. i 2005.
Buntovno selo na dlanu, 1981.
Drugari (sa I. V. Rorić, T. Bjelkić, M. Odalović i D. Radulović), 1982.
Garavo sunce, 1983.
Šuma, 1985.
Šta li mrda iza brda, 1985, 1988.
Putovanka, 1986, 1987, 1988, 1988. (ćirilično izdanje)
Čik dopuni, čik pogodi (sa I. V. Rorić), 1986.
Dodir zavičaja (sa I. V. Rorić i A. Musić), 1986, 1987.
Pričaonica (sa I. V. Rorić), 1987.
Bijeli svijet, šareni svijet, 1997.
Prvarica, 1999.
Zrnce sreće, 2007.
Mislilice i štoštaljke, 2008.
Vrelo ljepote – antologija bosanskohercegovačke poezije za djecu, 2008.
Djeca rastu, 2009.
Kako se crta sunce, 2009.
Izmislionica u selu Pričevac, 2012.