Skender Kulenović

Skender Kulenović je rođen 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu, gdje je završio osnovnu školu, a potom, nakon naglog osiromašenja porodice (agrarna reforma), prelazi u majčino rodno mjesto Travnik. Tu je kao vanjski učenik završio Jezuitsku gimanziju. Već u trećem razredu gimnazije javio se sa prvim književnim radom, sonetom Ocvale primule. Zatim je studirao pravo na Zagrebačkom sveučilištu. Surađivao je u brojnim listovima i časopisima, a 1937. sa Hasanom Kikićem i Safetom Krupićem pokreće u Zagrebu muslimanski časopis Putokaz.
Godine 1941. stupa u prvi partizanski odred Bosanske Krajine. Kulenović u ratu piše poeme, uređuje listove (Bosanski udarnik, Glas, Oslobođenje). Odmah poslije rata je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu. Uređuje Pregled, Književne novine i Novu misao.
Pisao je pjesme i poeme, komedije, eseje, kritike, putopise, crtice, priče te roman. Najvažnija djela: Stojanka majka Knežopoljka, Ševa, Soneti, Gromovo đule, Divanhana i roman Ponornica.
Umro je 25. januara 1978. godine.

Knjige Autora