Tatjana Neidhardt

Tatjana Neidhardt, dipl. ing. arh., rođena je i školovala se u Sarajevu, gdje je diplomirala, magistrirala i doktorirala. Radila je u Građevinskoj tehničkoj školi, na Arhitektonskom fakultetu i Pedagoškoj akademiji u Sarajevu. Tokom studija i kasnije je sarađivala sa svojim ocem, akademikom, profesprom Jurajem Neidhardtom. Osim kontinuiranog rada sa učenicima i studentima, svoje dugogodišnje interesovanje i angažman za pitanja okoliša i kulturnog naslijeđa iskazala je i putem brojnih tekstova u dnevnoj i stručnoj štampi, učešćem na mnogim savjetovanjima, konferencijama, radionicama u zemlji i inostranstvu. Bila je gost-nastavnik u Švicarskoj (1997.) i Španiji (2003.). Pored nekoliko priručnika iz arhitektonske struke, napisala je udžbenik “Građevinske konstrukcije” te knjigu “Kultura stanovanja” i priručnik “Osnovi odijevanja”. Njena knjiga “Sarajevo kroz vrijeme”, štampana na bosanskom, njemačkom, francuskom i engleskom jeziku, predstavlja prilog izučavanju kulturne baštine našeg podneblja. Udžbenik Kultura življena za 5. razred je realizirala sa Zijadom Numićem.

Samostalnu izložbu akvarela pod nazivom “Sarajevske vedute” imala je 2002. godine u Sarajevu, a još tri samostalne izložbe 2003. i 2004. godine u Španiji. Dobila je niz priznanja za svoj angažman. Godine 2009. penzionisala se i od tada živi u SAD sa porodicom.

Knjige Autora