Menu

Priručnici za roditelje

“Nema te mašte koja se sama sobom može napajati. Dječiji duh traži hrane jer djeca ne žive samo od kruha. I zato se obraćaju onima koji im daju sve: kuću, odjeću, obraćaju se roditeljima koji ih, u drami koju za njih predstavlja život, ohrabruju protiv sjene, tame i vukova. Mole ih da im daju prve slike koje će oni svakako razbiti, ali da bi napravili nove i ljepše.” (Paul Hazard)

Dok razmišljate šta će djeca biti u budućnosti, ne smijete zaboraviti šta su danas! Oni su samo Djeca, i zaslužuju da im poklonite najbolji dio sebe.

Polazak djeteta u školu za roditelja je najveća sreća, ali je ona često prožeta osjećajem straha od tog novog iskustva. Svaki roditelj želi biti siguran da će njegovo dijete dobiti samo najbolje, ne žali uložiti novac u sve što mu se preporuči, ali nažalost ponekad štede na onome što je u tom procesu najvažnije, a to je vrijeme provedeno s djetetom.

Upravo iz tog razloga smo odlučili da, zajedno sa našim autorima, pripremamo priručnike koji će olakšati vaš rad.