Menu

Za roditelje

Želja većine roditelja je da njihovo dijete bude uspješno. Jedan od preduslova za uspješnost u školi je da bude dobro razvijena govorna kompetencija. Ona se između ostalog razvija i na temelju čitalačke kompetencije. Čitanjem djeca proširuju rječnik, način izražavanja, čitanje potiče maštu, kreativnost te socijalne sposobnosti, što će kasnije biti od velike pomoći u snalaženju u nepoznatim situacijama.

Čitanje je presudno i za mnoge druge predmete i usvajanje novih znanja. U posljednje vrijeme osim komentara da djeca ne vole čitati možemo čuti i da je pojedine knjige (naročito one koje su predviđene za lektiru) nemoguće nabavati u prodaji, a kamoli u bibliotekama.

Ne smijemo dozvoliti da to bude izgovor.

IK Dječija knjiga, koja je specijalizirana za izdavanje dječije i školske literature i koja jedina u BiH ima autorska prava za više od 90% lektirskih djela predviđenih novim Nastavnim planom i programom, osmislila je ponudu lektire u kompletima za svaki razred.

Kupovinom kompleta za odgovarajući razred rješavate  dvije važne stvari. Prvo, vaše dijete će moći bez teškoća da se pripremi za nastavu lektire i, drugo, omogućili ste mu da počne formirati svoju vlastitu kućnu biblioteku.

Sve knjige su luksuzno opremljene i mogu predstavljati atraktivan poklon za rođendan, uspjeh u školi i sl.