Menu

Priručnici

Da bi nastavnik nastavu svog predmeta učinio što kreativnijom, što zanimljivijom učenicima, neophodni su mu raznovrsni dodatni materijali: testovi, pripreme, grafofolije, priručnik… Škola nema novca za priručnike, a teško se nađe i za kopiranje testova.

Mnogi nastavnici sami plaćaju kopiranje, samo da bi nastavu učinili što privlačnijom. Znajući u kakvoj se situaciji nalaze nastavnik i učenici, naša Kuća je odlučila da svakom nastavniku čiji se učenici služe našim udžbenicima pokloni priručnik i omogući preuzimanje raznih didaktičkih materijala sa sajta. U ovom trenutku nemamo priručnike i didaktičke materijale za sve predmete i sve razrede, ali ako bude dovoljno zainteresiranih nastavnika, naši uvaženi autori su spremni u razumnom roku pripremiti sve što je potrebno.