Menu

KS kao RS

(Povodom tekstova Svi za jedan udžbenik, „Oslobođenje“, 12. 1. 2018. i Izdavači optužuju ministra Kazazovića, „Oslobođenje“, 15. 1. 2018) O Nacrtu Zakona o udžbenicima KS biće raspravljano na Skupštini KS 31. januara o. g. Biće zanimljivo vidjeti šta će poslanici reći o ovoj nepotpisanoj zbirci besmislica. Ne ulazeći sad u...

NAŠI PARTNERI

SARAJEVO: A-ha | Ama | Jullen Komerc | Svjetlost – SAN | Svjetlostkomerc | Word

MOSTAR: IC Štamparija | Mutevelić | NUR | Svjetlost SARS

TEŠANJ: Hamer | Magazin   KONJIC: Gagiš   OLOVO: Image   ZAVIDOVIĆI:  Kemax   ŽEPČE: Knjižara N   VISOKO: Mesijum   ILIJAŠ: Nida   BREZA: Ninac   N. TRAVNIK: NIZ-K   VOGOŠĆA: Pikver-S   ZENICA: Rad-komerc   BIHAĆ: Svjetlost SARS   VAREŠ: Terzić   ONLAJN: knjiga.ba

SARAJEVO: Bosanska riječ | Buybook | Nova Dječija knjiga | Sezam | Šahinpašić

BANJALUKA: Art scena | Cvrčak   BIHAĆ: Cvrčak   MOSTAR: Grafex   NOVI SAD: Prometej