Amira Džibrić

Amira Džibrić je rođena 1963. godine u Bikodžama, općina Lukavac. Završila je Pedagošku akademiju u Tuzli na Odsjeku za srpskohrvatski / hrvatskosrpski jezik i književnost, a poslije toga i Filozofski fakultet u Sarajevu.
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli odbranila je magistarski rad o temi Jezičke karakteristike pripovjednih tekstova Alije H. Dubočanina.
Autorica je više udžbenika i radnih sveski iz bosanskog jezika i književnosti za osnovnu i srednju školu, nekoliko stručnih i naučnih radova objavljenih u časopisima Behar, Horizonti, Gradovrh i Didaktički putokazi te recenzija i predgovora lektirskih knjiga. Učesnica je i voditeljica mnogobrojnih stručnih seminara iz oblasti odgoja i obrazovanja i trener Istraživanja humanitarnog prava u organizaciji MKCK.
Živi u Brčkom. Radi u JU “Poljoprivredna i medicinska škola” kao profesorica bosanskog jezika i književnosti, a obavlja i poslove stručnog savjetnika za bosanski jezik u srednjim školama Brčko distrikta.

Knjige Autora