Bisera Alikadić

Bisera Alikadić (rođena u Podhumu kod Livna 1939. godine) – pjesnikinja, pripovjedač, romanopisac. Piše i za djecu i za odrasle. Od 1947. živi u Sarajevu. Radila je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH.
Objavila je knjige pjesama: Intonacije, Noć i ćilibar, Kapi i mahovina, Drhtaj vučice, Raspeće, Izabrane pjesme, Dok jesam Ciganka, Ne predajem se, Grad hrabrost, Knjiga vremena; dva romana Larva, Krug, Sarajevska ljubavna priča. Prva je žena Bošnjakinja koja je objavila roman za odrasle.
Za djecu je objavila knjige priča: Kraljica iz dvorišta, Tačkasti padobran i Pjesmice – ljestvice.
Živi u Sarajevu.

Knjige Autora