Charles Perrault

Charles Perrault (Šarl Pero) pripada sedamnaestom ili Velikom stoljeću francuske književnosti kad su pisali La Fonten, La Brijer, Molijer i Rasin. U to su se vrijeme vodile velike rasprave o tome vrijede li više grčki i rimski pisci i pjesnici ili moderni francuski velikani duha. Pero je odlučno stao na stranu modernih i tako pripao pokretu koji je postavio temelj za cijelu misaonu zgradu idućeg stoljeća, a to je važnost i cijena ljudskog razuma, napretka i uopće pokretačkih snaga društva. Veliko je stoljeće francuske književnosti posijalo sjeme svih kasnijih ideja o jednakosti, slobodi i bratstvu koje je nosila francuska revolucija, ali nije nipošto bilo svjesno svoje revolucionarnosti.

Knjige Autora