Daniel Defo

Daniel Defo (1660 – 1731), engleski pisac. Napisao je: Robinzon Kruso, Kapetan Singlton, Zapisi iz doba kuge, Pukovnik Džek, Mol Flanders, Roksana i Savršeni engleski trgovac.

Knjige Autora