Dragan Kulidžan

Dragan Kulidžan je rođen u Mostaru 1930.
Za života je objavio više djela za djecu: Priča o Januaru i Medi Medadaju, Priče iz ježevog mlina, Sipajte, sipajte, Srnin potočić, Šuma i pahuljice, Vuk kod zubara, Dječak i vojnik (s Draganom Lukićem), Djeco, dobar dan, Strašni miš, Zlatokolo, srebrnkolo, Aprilove šale i Šetnje ispod duge.
Osnovao je i trideset godina uređivao popularni dječiji list Vesela sveska.
Umro je u Sarajevu 1987. godine.

Knjige Autora