Dušan Pavlić

Dušan Pavlić rođen je 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Ilustrovao je oko 200 dječijih knjiga, a likovno uredio velik broj knjiga. Ilustrator, likovni urednik i dizajner knjiga u IK Kreativni centar.
Ilustrovao je knjige za izdavačke kuće Kreativni centar – Beograd, Zavod za udžbenike – Beograd, Dječija knjiga – Sarajevo, Klett – Ljubljana, Atlas/Glénat – Francuska, Oxford University Press, Cambridge University Press, Usborne Publishing, MacMillan… Objavljivao ilustracije u Politikinom zabavniku, dječijem dodatku Večernjih novosti, Vremenu… Njegove ilustracije su nagrađivane Zlatnim perom, Nevenom, Grifonom, na Majskom salonu i sajmovima knjiga u Beogradu i Novom Sadu. Za svoje radove dobijao je nagrade u Italiji, Belgiji i Brazilu. Njegove ilustracije predstavljene su na Međunarodnom sajmu dječijih knjiga u Bolonji 1999. godine.