Hiliza Džemić

Hiliza Džemić (1979, Sarajevo), završila studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za germanistiku. Studij je dijelom pohađala na Univerzitetu u Beču. Zaposlena je u OŠ “Zajko Delić”. Živi i radi u Sarajevu.