Husein Dervišević

Husein Dervišević je rođen 1948. godine u Bihaću. Objavio je više knjiga za odrasle i za djecu. Neke od knjiga za djecu su: Napasne basne, Medvjed ima dječje srce, Napasne i druge basne, i Zebra u gradu nije životinja – pjesme, Prodavac osmijeha – roman i Nezgodne zgode Malca i Bleska – priče. Roman Prodavac osmijeha proglašen je 1984. godine knjigom godine u Bosni i Hercegovini. Doživio je više izdanja.