Ivo Kobaš

Ivo Kobaš je rođen 1954. godine u Grebnicama kod Bosanskog Šamca. Osnovnu školu je pohađao u rodnom selu, Bosanskom Šamcu i Domaljevcu, gimnaziju u Orašju, a fakultet u Sarajevu. Profesor je fizičke kulture.
Radio je U Bosanskom Šamcu i Apeldooronu u Holandiji. Čaroliju pisanja za djecu otkrio je u petoj deceniji svog života. Objavio je knjige: Čuda u Babodjedgradu, Malo sutra i Leteća kuća te četverojezičnu slikovnicu Leteći slonovi, a za odrasle roman Operacija života.

Knjige Autora