Leonard Valenta

Leonard Valenta (Heilbronn, Njemačka) diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek historija, gdje je nastavio i postdiplomski studij iz bosanske medijevalistike. Sarađuje u više časopisa. Pri Vijeću Evrope ekspert je za nove didaktičke i metodičke pristupe izučavanja historije u nastavi. Bio je gostujući profesor historije na čuvenoj franjevačkoj Gimnaziji u Visokom. Radi u Katoličkom školskom centru u Sarajevu kao profesor historije. Živi u Sarajevu.

Knjige Autora