Mehmedalija Lilić

Mahmedalija Lilić je rođen 1945. godine u selu Gođenju, opština Han-Pijesak. Osnovnu školu je završio u Han-Pijesku, gimnaziju u Vlasenici, a Prirodno-matematički fakultet, grupa hemija, u Beogradu.
Od 1969. godine radio je kao profesor hemije u gimnaziji u Han-Pijesku, Vlasenici i Bihaću. Penzioner je od 2006. godine.
Profesor Mehmedalija Lilić je svoj posao radio sa izuzetnim zadovoljstvom i ponosom. Svoje bogato iskustvo je krunisao pisanjem udžbenika hemije.
Autor je sljedećih udžbenika:
Hemija za sedmi razred osmogodišnje škole,
Hemija za osmi razred osmogodišnje škole
Hemija za osmi razred devetogodišnje škole
Hemija za prvi razred gimnazije
Hemija za drugi razred gimnazije
Hemija za treći razred gimnazije
Hemija za četvrti razred gimnazije
Hemija za prvi razred stručnih i tehničkih škola
Zbirka zadataka iz hemije
Posebno je ponosan na Zbirku zadataka iz hemije. Kaže da je kao student poželio i dao sebi zadatak da to nekada napiše.

Knjige Autora