Muhidin Šarić

Muhidin Šarić (rođen 1944. godine u Prijedoru) pjesnik je i dramski pisac. Školovao se u rodnom mjestu, gdje je završio osnovnu i Ekonomsku školu, a više obrazovanje – Pedagošku akademiju, završio je u Banjoj Luci. Radio je kao prosvjetni radnik u Kozarcu, bio organizator “Književnih susreta na Kozari”.

Objavio je knjige pjesama: Spava li dan u mraku, Na krilima neba, Kada plava ptica sanja, Kolo kozaračko, Plava ptica – na turskom jeziku, Cvrkutanka, Zaljubljena baka, Dvorište sa cvijetom za uvetom, Tespih, Crna dvorišta, Pođi kući, drame: Recept za ludilo, Blago u kovčegu, Vuk dobrica, te prozu Keraterm – sjećanje na srpski logor i druga djela.