Stjepan Čuić

Stjepan Čuić, književnik i publicist (Bukovica kraj Duvna, 1945), studirao je jugoslavistiku i rusistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao lektor u Večernjem listu te kao lektor za hrvatski jezik na Sveučilištu u Bambergu (Njemačka).
Zastupljen je u brojnim antologijama i više puta nagrađivan.
Objavio je knjige za odrasle: Staljinova slika i druge priče, Tridesetogodišnje priče, Dnevnik po novome kalendaru i Orden, a za djecu Tajnoviti ponor.

Knjige Autora