Sulejman Ljubović

Sulejman Ljubović, profesor tehničke kulture i informatike. Koautor je udžbenika i priručnika tehničke kulture (sa Milanom Cvijetinovićem) za 5., 6., 7. i 8. razred devetogodišnje osnovne škole.

Knjige Autora