Atija Fako

Atija Fako je završila gimnaziju i Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. Radila je u osnovnoj i srednjoj školi, na fakultetu i u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Najveći dio radnog iskustva stekla je kao profesor IV gimnazije na Ilidži i asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Pripremala je stranu Zanimljiva matematika za Veselu svesku i bila član uređivačkog odbora matematičkog časopisa Triangle. Objavila je knjigu za osnovce učenje matematike kroz igru i zabavu Vesela matematika.
Autorica je brojnih udžbenika metematike za osnovnu školu.
Koautor je Zbirke zadataka iz matematike (II dio) za Ekonomski fakultet.

Knjige Autora