Ivica Vanja Rorić

Ivica Vanja Rorić (1951, Foča kod Doboja) završio je Učiteljsku školu u Derventi i Filološki fakultet u Beogradu. Piše pjesme i priče. Prevodi s makedonskog i slovenačkog.
Objavio je knjige: Đački kalendar, Enci menci na kamenci (sa Š. Ešićem), Eno ide bubamara, Priča do priče, pjesma do pjesme, Svemirko traži sreću, Dječak grli svijet, Doživljaji miša Šiša, Drugari (sa T. Bjelkićem, Š. Ešićem, M. Odalovićem i D. Radulovićem), Čik dopuni, čik pogodi (sa Š. Ešićem), Pričaonica (sa Š. Ešićem), Dodir zavičaja (sa A. Musićem i Š. Ešićem, na švedskom i njemačkom), Vrbova grančica, Jelin osmijeh te više izbora iz proze i poezije. Autor je i antologije bosanskohercegovačke priče za djecu Nezavršena priča.

Knjige Autora